ИТ вести на нашенски
Важните новини от света и у нас в до 1024 байта макс!
1024 байта
On Hold ;) фриизваюе се малко
Временно, или за постоянно, фриизваме вестника. Трябват ни повече редактори и време :( Може и да го рестартиране в скоро време ама за сега .wait()