ИТ вести на нашенски
Важните новини от света и у нас в до 1024 байта макс!
1024 байта
Microsoft Edge flags ChromeSetup as harmful

Internet Explorer, така де Edge, вече не е най-добрия броузър за сваляне на Chrome.

Уж по случайност Microsoft Edge флагва ChromeSetup.exe като harmful :) 

Сигурен съм, че това е случайно ;)) 

Честно казано, да си призная в наши дни Edge, може и да е по добър броузър от хроум... най-малкото защото има build in ad блокер в мобилната си версия, пък иначе си е ренеймнат chrome. В последно време даже има абсурдния feature всеки път при пускане да ми възстановява даже chrome табовете както и да синква всички пароли и боокмаркове и етц... от хроум. АПЪК и щом хроум е harmful ... :) 

Официално видях новината в osnews тук.