ИТ вести на нашенски
Важните новини от света и у нас в до 1024 байта макс!
1024 байта
Kotlin 1.9.0

Котлин 1.9.0 излезе. Ако не ви интересува или не ви е интересувало до сега Котлин е главния driver в иновация в Java, тъй като Оракула се изплаши от него и почна да пуска нови неща и в Java благодарение на него. Отделно е и официален начин за писане на Андройд аппове от няколко години насам, а и лично според мен хич не е лош.

Новостите в 1.9.0 са :

- нов К2 компилатор (инфо)

- ново entries property на enum типовете (инфо)

enum class Color(val colorName: String, val rgb: String) {

RED("Red", "#FF0000"), ORANGE("Orange", "#FF7F00"), YELLOW("Yellow", "#FFFF00") } fun findByRgb (rgb: String): Color? = Color.entries.find { it.rgb == rgb }

- Path utility за създаване на parent папките, според мен е полезно

- toHexString метод.

println(93.toHexString()) // "0000005d"

- още доста нови пропъртита на ByteArrays

- лесен начин за measure code execution times (тук)

- оператора ..< 

Kotlin има оператор .. и until (infix), с until обаче явно разни хора се бъркат, че се включва и края на range-a t.e. : 

for (number in 2 until 10)

Някой би си помислил, че 10 се включва, а то не се. Ако искаме да се включва се ползва 

for (number in 2 .. 10)

Сега имаме алтернатива на until-a с ..< , което го прави по очевидно

for (number in 2..<10)

Ако искате да прочетете по подробно всичко в един пост, може да цъкнете тук, има и видео.