ИТ вести на нашенски
Важните новини от света и у нас в до 1024 байта макс!
1024 байта
jPrime 2023 записите са налични !

 Записите от jPrime конференцията, която се случи миналия месец вече са налични в youtube. Който бил, може да си припомни, който не бил, може да ги види тук

Важно е да се сподели, че освен въпросния playlist в канала на BulgarianJUG в youtube има и записи за всеки edition и всяка година от jPrime, за разлика от много псевдо конференции твърдящи, че правят нещата за community-то, но после крият записи, или искат странни регистрации за да гледаш дори и онлайн евента им при нас всичко е наистина community driven и available за всички и винаги.

Има и готино интро видео от събитието, което може да видите тук :