ИТ вести на нашенски
Важните новини от света и у нас в до 1024 байта макс!
1024 байта
DuckDuckGo browser идва и на Прозорците.

 DuckDuckGo browser, който има за Мак от поне година и за iOS/Android сигурно от 5 се появява или ще се появи най-накрая и за виндоуз. Принципно ако са ви малко броузърите имате още 1... вероятно е най-добър вариант за privacy фанатици.
Може да научите подробности от официалния сайт тук, но най-смешното е че няма да има за сега съпорт за extensions :D:D