ИТ вести на нашенски
Важните новини от света и у нас в до 1024 байта макс!
1024 байта
Нова версия 12 на Debian - "Bookworm"

 Може да не изглежда като голяма новина. но е. Дебиан не е дистрибуция, която често пуска нови версии и това да има нова версия си е голяма работа. Още си спомням едно време как чаках, чаках нова версия и накрая качих Ubuntu :), тъй като 3 пъти си счупих testing-a . Все пак Дебиан 12 излезе за повече информация тук , но с 2 думи новинте неща са:

Linux kernel 6.1

Updated Installer

Vim 9.0

OpenJDK 17

Perl 5.36

Pipewire audio server by default

Gnome shell 43.4