ИТ вести на нашенски
Важните новини от света и у нас в до 1024 байта макс!
1024 байта
Java 21 + JEP 445 = глобален main + функции

 JEP 445: Unnamed Classes and Instance Main Methods (Preview) с 2 думи ще можем да пишем директно main метод без клас както и други методи и реално ще бъдат в така наречения не именуван клас.

void main() {
  System.out.println("Hello, World!");
}

И това е всичко :) работеща програма, също можем да пропускаме и само static void ... String[] args за мейн метода ама да си пишем клас

class HelloWorld { 
  void main() { 
    System.out.println("Hello, World!");
  }
}

Малко прилича на dart language ;) което мен ме радва.

Ето пример с друга функция топ левел 

String greeting() { 
  return "Hello, World!";}

void main() {
  System.out.println(greeting());
}

Или можем да имаме глобално поле

String greeting = "Hello, World!";

void main() {
  System.out.println(greeting);
}

и това (mind-blowing) ;)