ИТ вести на нашенски
Важните новини от света и у нас в до 1024 байта макс!
1024 байта
Fortnite станал олимпииски еСпорт

 Тия хора не са добре ама fortnite - онази играта за деца, дето се стрелят ама и строят стени стана олимпииски еспорт Демек вече може да сте олимпиец... няма да се смея много, тъй като съм супер благодарен на фортните, че всички деца отидоха да играят нея и се разкараха от другите игри. Вече спокойно в world of warcraft мога да си играя само с други пенсионери.