ИТ вести на нашенски
Важните новини от света и у нас в до 1024 байта макс!
1024 байта
Грейдъл Build-ове вече по дефайлт с Kotlin DSL

 Грейдъл Build-овете вече по дефаулт ще се пишат на Kotlin DLS вместо Groovy.

Лично аз си ползвам XML и Maven като нормален човек роден преди 90те.. обаче вероятно за модерните искат да са максимално модерни и вече се пише на Котлин. Добре, че така и не научих groovy :) За повече информация тук