ИТ вести на нашенски
Важните новини от света и у нас в до 1024 байта макс!
1024 байта
Же Праим jPrime 2023.

Май, 30 и 31ви - НЕ СЕ РАБОТИ. Тогава е jPrime - конференция за Java фанатици в София, България. ВХОД не е свободен, защото фирмите държат да се плаща за да могат да пращат служители в работно време. Очакват се 1000 човека включително ключовия спиикър Венкат да се свети името му, нищо, че е индийско. Има програма... ще има и бира, така че ако не за лекциите елате да пием по нещо. Аз лично ще съм там предимно пиещ, ама тъй като не ме познавате... няма нищо. Почва малко рано, лично мнение де, ама няма пълно щастие.. поне не е polyglot4dev техния опънинг миналата година почна в 8.... то все едно си на работа, тук поне 9:30 .. бива бива.